Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 63

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 73

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 89

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 102

Deprecated: Return type of Requests_Cookie_Jar::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Cookie/Jar.php on line 111

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetExists($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetExists(mixed $offset): bool, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 40

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetGet($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetGet(mixed $offset): mixed, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 51

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetSet($key, $value) should either be compatible with ArrayAccess::offsetSet(mixed $offset, mixed $value): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 68

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::offsetUnset($key) should either be compatible with ArrayAccess::offsetUnset(mixed $offset): void, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 82

Deprecated: Return type of Requests_Utility_CaseInsensitiveDictionary::getIterator() should either be compatible with IteratorAggregate::getIterator(): Traversable, or the #[\ReturnTypeWillChange] attribute should be used to temporarily suppress the notice in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-includes/Requests/Utility/CaseInsensitiveDictionary.php on line 91
Hem - Hovås Mätkonsult AB
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 176

Hovås Mätkonsult AB

Vi är ett kart- och mätningstekniskt konsultföretag som erbjuder kart-, mät- och GIS tjänster. Våra uppdragsgivare är kommuner, statliga myndigheter, bostadsbolag, kyrkogårdsförvaltningar samt andra företag och privatpersoner.

 

3D-laserskanning

Genom att använda den senaste tekniken, 3D-laserskanning, hjälper vi våra kunder att skapa en digital tvilling genom att skanna byggnader och på så sätt säkerställa korrekta ytor och andra attribut. Läs mer>>

Nybyggnadskarta

En nybyggnadskarta är en del av underlaget vid ansökan om bygglov och används för att skalenligt rita in byggnadens/anläggningens mått, höjd på färdigt golv och avstånd till fastighetsgränser. Läs mer>>

Grundkarta

Grundkartor för upprättande av detaljplan. Oftast kommunens primärkarta ihop med information från lantmäteriet som fastighetsgränser, samfälligheter, servitut, ledningsrätter m m. Läs mer>>

Gränsutvisning/utredning

Är du osäker på var dina fastighetsgränser går? Vi hjälper dig som privatperson att med det som står i lantmäteriförrättningar för din fastighet och i fält på din tomt hitta gränsmarkeringarna. Läs mer>>

Skötselkarta

Dokumentation av utemiljöer med information för bästa förvaltning. I konceptet, Geografisk FörvaltningsInformation, erbjuder vi kartor på papper för den yttre skötseln av utemiljön till olika anläggningar. Läs mer>>

Digitalisering detaljplaner

I utvecklingen av e-tjänster inom samhällsbyggnad och karttjänster utgör en del digitalisering av planbestämmelser. Det är ett resurskrävande arbete och många väljer att ta in extern hjälp. Läs mer>>

Utstakning

Uppgifter om en byggnads/anläggnings mått, höjd på färdigt golv och avstånd till gränser ligger till grund för utstakning. Det finns två sorters utstakning, grovutstakning och finutstakning. Läs mer>>

Kyrkogårdskarta

Digitala kyrkogårdskartor för koppling till gravregister där kartan anpassas till det system som används för gravadministration. Olika mätmetoder utifrån de förhållanden som finns på kyrkogården. Läs mer>>

Projekteringsmätning

Vid projektering för t e x nya vägar, ledningsdragningar och exploateringsområden  så krävs i många fall en detaljerad och noggrann inmätning både i plan och höjd. Läs mer>>

Ledningsdokumentation

God erfarenhet av inmätning och dokumentation för olika slags ledningsdragning som t e x vatten och avlopp, elledningar, fjärrvärme och fiber-/optokabel. Läs mer>>