Projekteringsmätning

Vid projektering för t e x nya vägar, ledningsdragningar och exploateringsområden krävs i många fall en detaljerad och noggrann inmätning både i plan och höjd.

Bild på utsnitt av en projekteringsritning.

Projekteringsritning

Beroende på uppdragets art och kunds önskemål använder vi olika tekniska hjälpmedel, allt från avvägning av stomnät för utgångspunkter i mätningen till datafångst med drönare för området.
 
Under byggnation erbjuder vi utsättning, vid färdigställande inmätning för relationsritning och/eller leverans av mätdata för lagring i er kartbas.