Lantmäteriet har tecknat ett ramavtal gällande MBK-tjänster med

oss, Hovås Mätkonsult, där avtalet sträcker sig över 4 år.

En kall och vacker januaridag