Digitalisering detaljplaner

Bild på ett tangentbord och en hand som trycker på tangenterna.

Vi utför digitalisering av äldre analoga detaljplaner.

I utvecklingen av e-tjänster inom samhällsbyggnad och karttjänster utgör digitalisering av planbestämmelser en del.

Arbetet med att digitalisera äldre analoga detaljplaner är resurskrävande och många väljer att ta in extern hjälp. Vi har lång erfarenhet av plantolkning och digitalisering.

Kontakta oss för mer information om hur vi kan hjälpa just er.