Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 22

Deprecated: Constant FILTER_SANITIZE_STRING is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/conditionals/third-party/elementor-edit-conditional.php on line 28
Grundkarta - Hovås Mätkonsult AB Grundkarta :: hmkab.se
Deprecated: strtolower(): Passing null to parameter #1 ($string) of type string is deprecated in /www/webvol9/3t/u54al3oy4wq11gb/hmkab.se/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema-generator.php on line 176

Bild på en ljusgrön villa som illustration till texten om grundkarta.

Alla nybyggnadsprojekt kräver en grundkarta för detaljplanen.

Grundkarta

Vi upprättar grundkartor, en karta som är ett dokument som används vid upprättande av detaljplan. Oftast används kommunens primärkarta, en detaljerad karta, tillsammans med information från lantmäteriets kartor som fastighetsgränser, samfälligheter, servitut, ledningsrätter, nyttjanderätter. Information som ska finnas med i en grundkarta. 

En fastighetsutredning för grundkartan bör göras och innebär en genomgång av samtliga berörda förrättningsakter för att bland annat kunna fastlägga fastigheternas läge. En inventering och inmätning av objekt i fält sker alltid för justering av de kartunderlag som använts för upprättande av grundkartan. Informationen måste vara aktuell för det datum som grundkartan dateras med.

Grundkartans information

Grundkartans fastighetsinformation ska stämma överens med den fastighetsförteckning som upprättas och informationen ska vara aktuell. En grundkarta där fastighetsinformationen har utretts är även väl lämpad där ny ledningsdragning för t e x vatten och avlopp, fjärrvärme, fiber, elledningar ska nyförläggas.

Det finns flera sätt att upprätta en grundkarta beroende på bland annat geografiskt läge och tillgänglig befintlig kartinformation. För mer information kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa just er.