Ledningsdokumentation

Vi har god erfarenhet av inmätning och dokumentation för olika slags ledningsdragning som t e x vatten och avlopp, elledningar, fjärrvärme och fiber-/optokabel. 

Vi anpassar oss efter varje beställningen där vi i nära samarbete med beställaren kommer överens om kodning och leverans sätt som kan vara en relationsritning eller en fil med ledningsdragning och tillhörande punktobjekt för lagring i beställarens kartbas. Ibland önskas även attribut, information om ledningar, som ska in i ett register eller att informationen är knuten till objekten i kartan som sökbar information i en GIS programvara/tittskåp hos beställaren. För mer information kontakta oss så kan vi berätta hur vi kan hjälpa just er.

f